Osnovni podaci

Naziv: Geanet, obrt za izdavaštvo i marketing
Vlasnik: Miroslav Čondić Bijader
Sjedište: Baščanska 10, 31000 Osijek, Hrvatska
Telefon: +385 31 560 463
Mobitel: +385 91 300 9649
E-mail: studio@geanet.hr
Web: www.geanet.hr
OIB: 97800390622
Sud registra: Trgovački sud u Osijeku
Matični broj obrta: 92824331
Žiro račun: 2360000-1102045342
IBAN: HR9523600001102045342 (1102045342)
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Osijek