Kartografija

Prve karte su bile panoramske, poznate su još kao slikovne ili karte iz ptičje perspektive. Kroz povijest one su bile zabilježbe sa putovanja prvih istraživača, legendarne karte sa blagom ili vizualizacije drevnih bitaka. Uvijek su pronalazile nove namjene i putove do publike. Panoramske karte nisu rađene u mjerilu. Na njima se daje prednost umjetničkom stiliziranju ispred tehničkih elemenata, te time filtriraju elementi koji se žele naglasiti. Na neposredniji i subjektivan i način ovakve karte približavaju široj javnosti posebnosti kartografiranih prostora, te time građanima, turistima ili gospodarstvenicima otkrivaju željeni potencijal područja koji prikazuju. Na kartama izrađenim u Geanetu trudimo se osim njihove likovne vrijednosti zadržati što više tehničkih elemenata. Povećavajući funkcionalnost karata, te njihovim redovitim održavanjem širimo broj korisnika i simpatizera. Panoramske karte mogu pokrivati područja različitih veličina, prikazane u željenoj razini detalja mogu zorno prikazati nečije imanje ili cijelu državu.

Panoramske karte

Perjanica ponude Geaneta su ove unikatne karte. Digitalne ali opet rukom crtane, svojom likovnošću i razinom detalja oduzimaju dah, a opet ne gube na točnosti prikaza prostora koje prikazuju. Tiskane ili online verzije ovih karata stoje na raspolaganju svima onima koji na njima žele nešto pronaći ili pak žele biti pronađeni.

Planovi gradova

Najnoviji segment u našoj djelatnosti. Logična potreba da se javnosti ponudi i konvencionalni kartografski prikaz, te time digne razina funkcionalnosti naših tiskanih izdanja. U kombinaciji sa likovnim panoramskim kartama pružaju iznimnu razinu informacija svim vrstama njihovih korisnika.

Karte na zahtjev

Ovaj dio ponude namijenjen je gospodarstvenicima, turističkim djelatnicima, teritorijalnim upravama ili svima koji mogu izradom nove ili korištenjem postojeće karte proširiti broj svojih koisnika usluga ili ulagače, te tako unaprijediti svoje poslovanje.

> opširnije

Tiskana izdanja

Do sada su Geanet karte doživjele nekoliko izdanja. Uglavnom kao marketinški proizvodi. Gospodarstvenici su na tim izdanjima mogli označiti svoje pozicije, te oglasnim prostorima upoznati javnost sa svojim proizvodima i uslugama.

Online izdanja

U pripremi je internetska usluga gdje će najbolje Geanetove karte dobiti svoju interaktivnu dimenziju. Karte će se moći pregledavati na sličan način kao i globalni kartografski servisi (Google maps, Bing maps i slično), te će sadržavati mnoštvo podataka koji će se moći pretraživati (toponimi, točke, rute i površine). Namjera je uslugu učiniti takvom da se karte mogu preuzimati na druge web stranice i servise. Do trenutka objave ove usluge nestrpljivi mogu pogledati neke od karata na web stranici www.karte.com.hr.