Karte na zahtjev

Ovaj dio ponude namijenjen je turističkim djelatnicima, gospodarstvenicima, teritorijalnim upravama ili svima koji mogu izradom nove ili korištenjem postojeće karte unaprijediti svoje poslovanje. Markiranjem svojih pozicija, gospodarski interesnih područja, komunikacija ili potenciranjem prirodnih osobitosti takvi subjekti mogu jasnije odgovoriti na želju da budu pronađeni, te učiniti svojim gostima ili korisnicima proizvoda i usluga kraći put do njih. Izaberite jednu ili više Geanet karata ili njihove dijelove. Odlučite na koji ćete način iskoristiti ove jedinstvene karte. Odredite veličinu tiskanog izdanja i nakladu. Pripremite svoje marketinške poruke. Označite na kartama sve svoje pozicije. Namijenite karte za prodaju ili ih koristite kao poslovni poklon, kao sredstvo unaprjeđenja prodaje. Za aplikaciju ovih elemenata na vašim web stranicama provjerite našu online ponudu.

Izrada novih karata

Trebate li atraktivnu panoramsku kartu ili plan nove poslovne zone, zabavnog parka, sajma, turističke rute, imanja, vinske ceste, parka prirode, sportskog ili trgovačkog centra. Odgovoriti ćemo vašim potrebama i stvoriti za vas unikatan proizvod.

Veliki formati

Visoka razina detalja naših karata pokazati će se u najboljem svijetlu na velikim formatima, na proizvodima od uokvirenog postera na zidu vašeg doma, ureda, poslovnog prostora ili kuće za odmor do javnih citylight displaya i komercijalnih jumbo plakata.

Isječci karata

U ovom segmentu naše ponude nalaze se i isječci postojećih karata koji se mogu aplicirati na vaše promidžbene materijale, letke, plakate i drugo kao putokazni elementi. Zatražite ponudu, a mi ćemo pomoći da Vas pronađu.